Otváracie hodiny

Pondelok: 
8:00-11:00  11:30-15:00
Utorok: 
8:00-11:00  11:30-15:00
Streda:
8:00-11:00  11:30-16:00
Štvrtok:
8:00-11:00  11:30-15:00
Piatok:
8:00-11:00
Telefónne číslo
038 5364612
E-mail
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

  

10 základných odporúčaní, ako možno v bytových domoch využívať energiu efektívne a motivovať vlastníkov, aby energiou neplytvali.

 

Ako v bytových domoch znížiť spotrebu energie a závislosť od fosílnych palív

Možnosti, ako znížiť spotrebu energie v bytových domoch sú limitované a mnohé závisia od ochoty a vytrvalosti správcov, zástupcov vlastníkov a predsedov spoločenstiev.

Pripravili sme 10 základných odporúčaní, ako možno v bytových domoch využívať energiu efektívne a motivovať vlastníkov, aby energiou neplytvali. Ak vás zaujíma, ako môžete ušetriť energiu v bytovom dome, ktorý spravujete alebo zastupujete, kontaktujte naše poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU.

Odborní konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vám ochotne bezplatne poradia, čo konkrétne môžete pre zníženie spotreby a nákladov na energiu urobiť vo vašom bytovom dome a aké technológie alebo ich kombinácie vám pritom poslúžia. Sme vám k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline a v Košiciach a na bezplatnej linke 0800 199 399.
Radi vám pomôžeme aj pri informovaní vlastníkov bytov v domoch. Ak pritom chcete využiť naše informačné materiály, sú vám k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk. Môžete si ich stiahnuť alebo vyžiadať v tlačenej forme. Sú pripravené tak, aby ste ich mohli vlastníkom rozposlať elektronicky alebo vložiť do schránok. Letáky o správnom používaní regulačných hlavíc na radiátoroch a výhodách vyregulovania vykurovacej sústavy sme na žiadosť správcov bytových domov zostavili tak, aby sa dali jednoducho vystaviť na nástenkách v bytových domoch.

10 rád pre správcov a spoločenstvá v bytových domoch a vlastníkov.

1. Najväčšie úspory prináša komplexná obnova.
Pri obnove bytového domu je možné využiť zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Najväčšie úspory prináša zateplenie, no pomôžu aj čiastkové opatrenia. Prostriedkov na obnovu bytových domov je vo fonde je dostatok.

2. Zaizolujte rozvody tepla a teplej vody.
V bytových domoch s podlahovou plochou nad 1000 m² je povinnosť zaizolovať rozvody tepla a teplej vody. Toto opatrenie nie je investične náročné a oplatí sa aj menším bytovým domom.

3. Nové rozvody = menšie straty.
Preverte, či sú v dome správne nadimenzované rozvody teplej vody.V obnovených domoch zvyčajne stačia potrubia s menšími priemermi, ktoré pracujú efektívnejšie a majú menšie straty.

4. Vykurovaciu sústavu udržiavajte správne vyregulovanú.
Aj keď ste v minulosti nechali vyregulovať vykurovaciu sústavu, treba ju pravidelne kontrolovať. Vyregulovanie je nutné preveriť najmä po zateplení a výmene okien. Pri dôslednom vyregulovaní sa teplo dostáva rovnomerne do všetkých bytov a vykurovacie telesá reagujú na zmeny rýchlejšie.

5. Zabezpečte zatváranie vstupných dverí do domu.
Pri správnom nastavení mechanizmu sa vstupné dvere vždy zatvoria. Predídete tým únikom tepla a spoločné priestory domu sa nebudú zbytočne podchladzovať. Často pomôže aj jednoduché upozornenie na dverách: Zatvárajte, šetríme.

6. Vymeňte staré svetelné zdroje v spoločných priestoroch za úspornejšie.
Keď nahradíte klasické svetelné zdroje v spoločných priestoroch za LED, môžete usporiť až 80 % elektriny spotrebovanej na osvetlenie. A to naozaj nie je málo!

7. Nainštalujte senzory osvetlenia v spoločných priestoroch.
Namiesto klasických vypínačov používajte pri osvetlení spoločných priestorov senzory. Snímače reagujú na pohyb, aj na denné svetlo a je pri nich možné nastaviť dobu svietenia, sklon snímača, môže vám priniesť úsporu 50 % oproti ovládaniu osvetlenia len vypínačmi.

8. Pomôže aj úspornejší výťah a jeho rozumné využívanie.
Preverte si možnosti, ako znížiť spotrebu výťahu, je to možné aj čiastkovými opatreniami. Kompletné výmena výťahu je finančne náročná, no môže ušetriť aj 40 % nákladov na energiu. Fakt je, že obyvatelia domu väčšinou netušia, koľko stoja jednotlivé jazdy výťahom. Keď im tieto informácie poskytnete, môžete ich motivovať, aby výťah používali iba v nutných prípadoch.

9. Zmonitorujte spotrebu energie v dome a sprístupnite informácie vlastníkom.
Základom je poznať vlastnú spotrebu energie. Zverejnite prehľad o spotrebe bytového domu ako celku, aby mali vlastníci predstavu o tom, koľko míňajú a za čo platia. Zaujímavé môže byť aj porovnanie spotreby tepla, teplej vody a elektriny v spoločných priestoroch za posledných 5 rokov. Môžete z neho zistiť, či sa vám ju darí znižovať alebo kde ešte máte rezervy.

10. Informujte obyvateľov domu, ako energiou neplytvať.
Väčšina majiteľov bytov napríklad nevie, že pri správnej vlhkosti postačuje na dosiahnutie tepelnej pohody nižšia teplota.

Využite možnosť získať bezplatne informačné materiály a odporúčania, ktoré pripravujeme v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Zdroj: Ako v bytových domoch znížiť spotrebu energie a závislosť od fosílnych palív - SIEA

_____________________________________________________________________________________________________

Tabuľka porovnania záloh k nákladom v priebehu roka po mesiacoch

pre ústredné kúrenie (ÚK) a teplú vodu (TV)

Pomerné množstva z celoročného dodaného tepla podľa mesiacov (vyhláška č. 630/2005 Z.z.)

Mesačná záloha v predpise  1/12  t.j. 100% / 12 = 8,333%

  Mesiac   Vykurovanie a ohrev TV        Vykurovanie              Ohrev TÚV        
Január 17,60% 19,00%   9,00%
Február 14,50% 16,00% 9,00%
Marec 14,00% 15,00%  8,00%
Apríl   9,00%   9,00%   8,00% 
Máj   2,00%   1,00%   8,00%  
Jún   1,60%   0,00%  8,00%
Júl   1,60%   0,00%  8,00%
August   1,60%   0,00%  8,00% 
September   2,00%   1,00%  8,00% 
Október   8,00% 11,00%  8,00% 
November 12,00% 14,00%  9,00%
December 16,10% 17,00%  9,00%

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Prehľad vývoja cien energií a služieb po rokoch
Dodávateľ Energia Zložka ceny Mer.jednotka 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Byttherm teplo variabilná €/kWh 0,06432 0,06432 0,06432 0,07308 0,0917 0,0917
fixná €/kW 221,166 221,166 221,166 230,1132 253,57128 253,57128
Stred. odborná škola

teplo

variabilná

€/kWh

0,05568

0,05568

0,06072

0,0984

0,0984

0,0984

fixná €/kW 181,804 181,804 169,87248 161,03016 190,4832 190,4832
Centrum soc. služieb teplo variabilná €/kWh 0,0485 0,0485 0,0586 0,0968 0,1063 0,1063
fixná €/kW 99,1719 99,1719 112,4757 98,2808 141,5925 141,5925
ZsVS voda vodné €/m3 1,29624 1,29624 1,29624 1,40196 1,524 1,524
stočné €/m3 1,0702 1,16652 1,33884 1,44288 1,77396 1,77396
ZSE elektrina variabilná €/kWh 0,084 0,08645 0,08645 0,179232 0,536316 0,09996
fixná €/mesiac - - - - - -
ZSE plyn variabilná €/kWh 0,033024 0,026316 0,019584 0,072216 0,049548 0,049548
fixná €/mesiac - - - - - -

Uvedené ceny sú : - s DPH,  ceny elektriny a plynu sú uvedené len za komoditu od dodávateľa, ostatné zložky ceny sú individuálne podľa spotreby odberného miesta

Vypracoval : Ing. Dalibor Korbela

 

Pre zástupcov a vlastníkov
Klientská zóna
Navštíviť
Havarijná služba H24

Vodoinštal. + ÚK: 0903 410 258
Elektroinštalácie:  0903 410 870
Káblová TV:          0902 846 942
Plynoinštalácie:    0850 111 727

Televízia & internet
Naša ponuka káblovej televízie a internetu
Viac info

Ista