Otváracie hodiny

Pondelok: 
8:00-11:00  11:30-15:00
Utorok: 
8:00-11:00  11:30-15:00
Streda:
8:00-11:00  11:30-16:00
Štvrtok:
8:00-11:00  11:30-15:00
Piatok:
8:00-11:00
Telefónne číslo
038 5364612
E-mail
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

  

Klient bytového družstva môže v Zákazníckom centre vybaviť väčšinu svojich požiadaviek: 

 • Vydávanie potvrdení:
  • Potvrdenie správcu o nedoplatkoch pri zmene vlastníctva na katastri,
  • potvrdenie o veku stavby – za účelom znaleckého posudku,
  • potvrdenie o výške poistného – ak vlastník rieši poistnú udalosť.
 • Realizovanie zmien v evidencií vlastníkov a nájomcov:
  • Zmene vlastníka bytu pri predaji, darovaní, dedičstve, rozvode, zmene nájomcu mestského a obecného bytu..., 
  • prevode členských práv družstevného bytu, 
  • dohode rozvedených manželov, ohľadne vysporiadania zániku spoločného nájmu družstevného bytu a spoločného členstva manželov v družstve, v zmysle čl. 27 Stanov BD Bánovce nad Bebravou,
  • Vybavenie súhlasu na podnájom družstevného bytu, (súhlas schvaľuje Predstavenstvo bytového družstva na najbližšom zasadnutí).
 • Poskytnutie nasledujúcich informácií a služieb:
  • Informácie o výške predpisu mesačných zálohových platieb a úhrad za byt,
  • zmeny predpisu mesačných zálohových úhrad za byt,
  • informácie alebo prípadné vyriešenie nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní záloh,
  • informácie o stave konta platieb,
  • informácie o výške platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv. 
 • Prijímanie žiadosti a požiadaviek na:
  • Žiadosť na prihlásenie, odhlásenie a zrušenie na trvalého pobytu podané nájomcami družstevného bytu,
  • žiadosť o stavebné úpravy za účelom udelenia súhlasu alebo predbežného súhlasu.
  • opravy a údržbu bytov a domov,
  • riešenie porúch a problémov v spoločných priestoroch ,
 • Vyhľadanie potrebných dokumentov a informácií v archíve BD ako:
  • projektová dokumentácia (pre identifikáciu nosných priečok, vlastníctva pivníc) a pod.,
  • informácie o minulých obnovách bytových domov.

Čo vybavíte osobne, telefonicky, e-mailom:

Všetky informácie a podporu vám radi poskytneme: 

  • osobne pri návšteve klientskeho centra (je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a lebo overeným splnomocnením).
  • e-mailom: napr. nahlásenie zmeny v počte osôb (je potrebné uviesť svoj variabilný symbol, telefónny kontakt).
  • telefonicky: všeobecné informácie a informácie o byte a o platbách, (ale iba na základe oznámenia vášho variabilného symbolu bytu).

Ak si nie ste istí, či treba prísť osobne alebo čo k vybaveniu vašej veci potrebujete, zatelefonujte nám na tel č. +421385364612 ešte pred osobnou návštevou v pracovný deň.

Za ktoré služby v Zákazníckom centre zaplatíte?

Informácie, poradenstvo ako aj mnohé iné služby sú pre zákazníkov Klientskeho centra bezplatné.

Administratívne poplatky za platené služby (najmä vydávanie potvrdení, výpisy z archívu, realizácia nových predpisov, úhrady faktúr atď.) sa uhrádzajú priamo v klientskom centre v zmysle platného cenníka. Netýka sa to však úhrad mesačných zálohových platieb a nedoplatkov, ktoré sa platia prevodom na účet konkrétneho domu.

Upozornenie: 

Poplatky za služby poskytované v Klientskom centre možno uhrádzať len v hotovosti, nie je možná platba platobnou kartou.

Pre zástupcov a vlastníkov
Klientská zóna
Navštíviť
Havarijná služba H24

Vodoinštal. + ÚK: 0903 410 258
Elektroinštalácie:  0903 410 870
Káblová TV:          0902 846 942
Plynoinštalácie:    0850 111 727

Televízia & internet
Naša ponuka káblovej televízie a internetu
Viac info

Ista