Otváracie hodiny

Pondelok: 7:00-11:00           11:30-15:30
Utorok:     -
Streda:     7:00-11:00            11:30-17:00
Štvrtok:     -
Piatok:     7:00-11:00            11:30-14:00

Nahlasovanie opráv

Pondelok-Štvrtok:                7:00-15:30
Piatok:                                  7:00-14:00

 Telefónne čísla

Ekonomický úsek:  
 platby, fakturácie           038 5364615
Technický úsek:      
nahlasovanie opráv        038 5364621
energetik                         038 5364622
Organizačný úsek:      
evidencia členov,   

evidencia vlastníkov       038 5364617 

Sekretariát:                      038 5364612

Havarijné služby

Vodoinštal. + ÚK:           0903 410 258
Elektroinštalácie:            0903 410 870

Plynoinštalácie:              
0850 111 727
Káblová TV:                   
0902 846 942
Výťahy H&M Lifts:
 
        
0915 694 975
Výťahy OTIS:                  
0800 131 415
Všetky kontakty

Aktuality

Základná TV ponuka:

Od 1.12.2021 bol do základnej TV ponuky zaradený program JOJ Šport.

Od 20.12.2021 do základnej TV ponuky zaraďujeme program RTVS Šport.

Vážený vlastník, užívateľ,

predpis záloh platný od 1.1.2022 bol stanovený podľa platnej metodiky odsúhlasenej na schôdzi vlastníkov.

Zmeny v jednotlivých energetických položkách sú spôsobené zmenou spotrieb za posledné odpočtové obdobie zmenou cien jednotlivých druhov energií. K výraznému nárastu ceny došlo v prípade ceny plynu. Týka sa domov s lokálnymi kotolňami a taktiež dodávky elektrickej energie pre spoločné priestory. Nárast cien spôsobil, že predpis sa v priemere zmenil nasledovne:

- ústredné kúrenie (lokálne kotolne)      - nárast o 100%

- teplá úžitková voda (lokálne kotolne) - nárast o 60 %

- elektrická energia (všetky domy)        - nárast o 80%

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou príjme na trvalý pracovný pomer údržbárov pre vodoinštalačné a elektrikárske práce.

Nástupný plat od 890€ + odmeny a sociálne výhody.

Bližšie informácie na č. telefónu 0903 212 715.

Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Platby za byt a služby uhrádzajte prednostne na účet, pri platbách uvádzajte tiež “VARIABILNÝ SYMBOL” “kmeňové číslo bytu” z výmeru mesačných platieb alebo z pokl. dokladu, pri faktúrach “číslo faktúry

Pre zástupcov a vlastníkov
Klientská zóna
Navštíviť
Havarijná služba H24

Vodoinštal. + ÚK: 0903 410 258
Elektroinštalácie:  0903 410 870
Káblová TV:          0902 846 942
Plynoinštalácie:    0850 111 727

Televízia & internet
Naša ponuka káblovej televízie a internetu
Viac info

Ista