Otváracie hodiny

Pondelok: 7:00-11:00           11:30-15:30
Utorok:     -
Streda:     7:00-11:00            11:30-17:00
Štvrtok:     -
Piatok:     7:00-11:00            11:30-14:00

Nahlasovanie opráv

Pondelok-Štvrtok:                7:00-15:30
Piatok:                                  7:00-14:00

 Telefónne čísla

Ekonomický úsek:  
 platby, fakturácie           038 5364615
Technický úsek:      
nahlasovanie opráv        038 5364621
energetik                         038 5364622
Organizačný úsek:      
evidencia členov,   

evidencia vlastníkov       038 5364617 

Sekretariát:                      038 5364612

Havarijné služby

Vodoinštal. + ÚK:           0903 410 258
Elektroinštalácie:            0903 410 870

Plynoinštalácie:              
0850 111 727
Káblová TV:                   
0902 846 942
Výťahy H&M Lifts:
 
        
0915 694 975
Výťahy OTIS:                  
0800 131 415
Všetky kontakty

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou oznamuje užívateľom bytov v správe BD a abonentom káblovej distribučnej siete otváracie doby počas sviatkov

 • dňa 23.12.2021 (t.j. v štvrtok)     Z A T V O R E N É 
 • dňa 27.12.2021 (t.j. v pondelok) O T V O R E N É 
 • dňa 29.12.2021 (t.j. v streda)      O T V O R E N É 
 • dňa 30.12.2021 (t.j. v štvrtok)     Z A T V O R E N É
 • dňa 31.12.2021 (t.j. v piatok)      Z A T V O R E N É 

V roku 2022 - v roku 2022 bude pokladňa BD v prevádzke od pokladňa BD v prevádzke od 10 .01.

HLÁSENIE HAVÁRIÍ A PORÚCH

 • Voda, kúrenie: 0903 410 258
 • Elektroinštalácie: 0903 410 870
 • Káblová televízia: 0902 846 942
 • Internet: 0911 504 207

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie Pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v Novom roku 2022 Vám prajú zamestnanci v Novom roku 2022 Vám prajú zamestnanci BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bánovce nad Bebravou.

Pre zástupcov a vlastníkov
Klientská zóna
Navštíviť
Havarijná služba H24

Vodoinštal. + ÚK: 0903 410 258
Elektroinštalácie:  0903 410 870
Káblová TV:          0902 846 942
Plynoinštalácie:    0850 111 727

Televízia & internet
Naša ponuka káblovej televízie a internetu
Viac info

Ista

bd vysokozdvizna plosina

Bytové družstvo ponúka

Práce vo výškach až 11m mobilnou vysokozdvižnou plošinou

 • údržba rodinných domov, bytových domov, priemyselných a iných objektov
 • opravy konštrukcií, stožiarov, striech, vzdušných vedení
 • výmeny svietidiel v halách, telocvičniach, verejné osvetlenie

Prenájom plošiny pre firmy ponúkajúce

 • montážne, stavebné, natieračské a maliarske práce

Bližšie informácie: majster@bd-bn.sk, 038 536 46 21